Friday, 2 December 2011

Kata Arah

Kata arah ialah perkataan yang menunjukkan arah, hala atau jurusan.
Kata arah hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama.
Contoh: atas, bawah, tepi, depan, belakang.

Ayat Contoh:
  1. Burung itu membuat sarang di atas pokok.
  2. Kucing itu tidur di bawah kereta bapa.
  3. Orang miskin itu tinggal di pinggir kampung.
  4. Di tepi rumah saya ada sebatang sungai.
  5. Kedai runcit itu terletak di tengah bandar.
  6. Di depan sekolah itu ada perhentian bas.
  7. Rahayu duduk di belakang Susan.

Latihan Kata Arah

No comments:

Post a Comment